Emisja akcji serii N z prawem poboru – Dokument Informacyjny wraz z Suplementem nr 1 oraz Suplementem nr 2

Stilo Energy S.A., notowany na rynku NewConnect jeden z wiodących podmiotów działających na polskim rynku fotowoltaiki, rozpoczyna 16 lutego 2022 ofertę publiczną akcji z zachowaniem prawa poboru. Inwestorom zostało zaoferowanych do 212.089 akcji serii N.  Pierwszeństwo objęcia nowych akcji mają dotychczasowi akcjonariusze zgodnie z parytetem 8:1, co oznacza, że osiem obecnych akcji Stilo Energy uprawnia do nabycia jednej nowej akcji. Dniem ustalenia prawa poboru był 21 stycznia 2022 roku. Cenę emisyjną wyznaczono na poziomie 10 zł za akcję.

Spółka zamierza pozyskać do 2,12 mln zł, które planuje przeznaczyć na:

  • kapitał obrotowy, w tym na dalszą rozbudowę oferty produktowej Emitenta, co przyczyni się do dalszego rozwoju i wzmocnienia pozycji rynkowej Spółki,
  • finansowanie kapitału pracującego (working capital) lub spłatę zobowiązań wobec Banku Pekao SA.

Zapisy dla dotychczasowych akcjonariuszy potrwają do 9 marca br.

Szczegółowe informacje na stronie: https://spolka.stiloenergy.pl/emisja/

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu