Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.  30.06.2022 – rozszerzenie porządku obrad

W związku z wnioskiem uprawnionego akcjonariusza PowerPlus Pentad Investments S.A. S.K.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 07.06.2022r. o rozszerzenie porządku obrad, poniżej Spółka przedstawia zaktualizowane: porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2022 r. wraz odpowiednią modyfikacją numerów porządku obrad, projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Przeczytaj również
Menu