Doświadczeni menedżerowie powołani do zarządu Stilo Energy S.A.

Rada Nadzorcza Stilo Energy S.A. powołała dzisiaj Jarosława Króla na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Piotra Kowalczewskiego na stanowisko Członka Zarządu spółki. Dotychczasowy Prezes Zarządu Stilo Energy S.A. Piotr Siudak złożył rezygnację z funkcji z dniem 16 września br. i korzystając
z osobistych uprawnień statutowych akcjonariusza dołączył z dniem 17 września br. do Rady Nadzorczej Spółki.    

– Stilo Energy ma ugruntowaną, mocną pozycję w segmencie instalacji paneli fotowoltaicznych. Wobec faktu, że rynek ten stał się wysoce konkurencyjny, naszym zamiarem i głównym zadaniem jest dalsza budowa kompetencji i pozycji Spółki w szeroko rozumianym obszarze „zielonej energii”. Chcemy wykorzystać dotychczasowe doświadczenie i zasoby organizacji do poszerzenia naszej oferty o rozwiązania kompleksowe i komplementarne, wykraczające poza sam segment instalacji PV. Mam tu na myśli ofertę zarówno dla klientów detalicznych, jak i biznesowych. Chcemy m.in. aktywnie uczestniczyć w transformacji i budowie rynku magazynowania energii, zarządzania nadwyżkami jej produkcji czy agregacji prosumentów. Wobec stale rosnących cen energii elektrycznej sektor OZE czeka dynamiczny rozwój. Chcemy jak najlepiej wykorzystać ten trend – mówi Jarosław Król, Prezes Zarządu Stilo Energy S.A.

Jarosław Król jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem, ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej oraz Program MBA w Międzynarodowej Szkole Zarządzania w Warszawie. Uczestnik szeregu specjalistycznych szkoleń, praktyk i misji menedżerskich w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, zarządzania inwestycjami, wyceną produktów finansowych oraz projektów inwestycyjnych. Doświadczenie zdobywał m.in. w TP S.A. (Orange S.A.) jako Dyrektor Biura Polityki Kredytowej i Inwestycji Kapitałowych oraz odpowiadał za utworzenie TP Invest Sp. z o.o. (firmy inwestycyjnej Grupy TP S.A.). W latach 2006-2008 był Dyrektorem Zarządzającym Grupy PZU, odpowiedzialnym za koordynację IT. Od 2010 roku związany z Grupą Altkom SA pełniąc nieprzerwanie funkcje w zarządzie Provide TFI SA – obecnie, po akceptacji KNF pełni funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. Aktualnie jest także wspólnikiem i Członkiem Zarządu „K – Partners” Sp. z o.o. – firmy specjalizującej się w identyfikacji oraz ocenie ryzyka finansowego przedsiębiorstw, zarządzania ekspozycją walutową, długiem oraz wyceną instrumentów finansowych.

Piotr Kowalczewski jest specjalistą z wieloletnim stażem na różnych stanowiskach w branży finansowej oraz fotowoltaicznej. W 2018 roku zaangażował się w rozwój Stilo Energy S.A. we wczesnej fazie budowania pozycji rynkowej spółki i objął funkcje Wiceprezesa Zarządu, którą pełnił do sierpnia 2020 i odpowiadał za sprzedaż, rozwój kanałów dystrybucji oraz marketing.

Piotr Kowalczewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz programów dla wyższej kadry managerskiej m. in. w INSEAD we Francji. Karierę zawodową rozpoczynał w latach 90tych w sektorze bankowości inwestycyjnej w Polsce, którą kontynuował w sektorze OFE – był organizatorem i Prezesem PTE BIG Banku Gdańskiego (OFE EGO). Następnie przeszedł do sektora ubezpieczeń (lata 1999-2006) – zajmował stanowisko członka Zarządu, a następnie Wiceprezesa PZU SA, gdzie odpowiadał za finanse oraz cały segment klienta masowego. Prowadził także wiele projektów restrukturyzacyjnych i rozwojowych, głównie w obszarze produktów i sprzedaży. W latach 2007-2014 pracował w Rumunii oraz Rosji, gdzie m.in. pełnił funkcje Prezesa jednej z prywatnych firm ubezpieczeniowych należących do holenderskiej Grupy ubezpieczeniowej Achmea BV. Po powrocie do Polski zajmował się działalnością doradczą oraz inwestycyjną w obszarze start up-ów i projektów typu „new ventures”.

Zgodnie z najnowszym raportem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, łączna wartość krajowego rynku fotowoltaiki w 2020 r. wyniosła prawie 10 mld PLN. W stosunku do roku 2019 wartość rynku mikroinstalacji PV potroiła się osiągając poziom 8 819,1 mln PLN. W ubiegłym roku przyłączono 321 407 nowych mikroinstalacji PV o łącznej mocy 2 151 MW, z czego ponad 84% tylko w ostatnim kwartale roku. Według stanu na 31.12.2020 w Polsce pracowało 466 167 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu