Informacja Zarządu dla Akcjonariuszy

Gdańsk, 17 grudnia 2021


Informacja Zarządu Spółki


Szanowni Państwo,


w związku z opublikowanym w dniu 17.12.2021 r. raportem bieżącym dotyczącym
skierowanego do Spółki pisma w sprawie dalszych uruchomień kredytu obrotowego, uzyskanego przez
Spółkę w I półroczu br., chcielibyśmy przekazać Państwu komentarz Zarządu w zakresie planowanych
działań związanych z ww. sytuacją.


Przekazujemy Państwu niniejsze pismo by mieli Państwo jak najszerszy ogląd zaistniałych
okoliczności. Przede wszystkim chcemy podkreślić, że pozostawaliśmy w stałym kontakcie z
przedstawicielami Banku Pekao S.A., w którym uruchomiona została linia kredytowa Spółki (RB ESPI
5/2021 z dn. 18.05.2021). Bank cyklicznie otrzymywał od nas wszystkie dane oraz informacje niezbędne
do oceny bieżącej oraz przyszłej sytuacji finansowo-gospodarczej.
Chcemy podkreślić, że Bank podjął decyzję w zakresie wstrzymania uruchomienia nowych środków
w ramach istniejącej linii kredytowej, co nie stanowi wypowiedzenia Spółce umowy w zakresie tej
linii.


Obecna sytuacja Spółki oraz stan jej zapasów pozwalają na dokończenie realizacji rozpoczętych
projektów i zleceń. Jednocześnie, w najbliższym czasie prawdopodobnie zdecydujemy o rozpoczęciu
przeglądu możliwych opcji finansowania, które mogłyby wesprzeć Spółkę w najbliższym okresie.
Szczegółowe informacje przedstawimy Państwu w raportach bieżących.
Niezwłocznie podejmiemy działania w zakresie komunikacji z Bankiem w celu wyjaśnienia
okoliczności wskazanych w piśmie przekazanym do Spółki oraz ustabilizowania linii kredytowych i
zapewnienie czasu na wdrożenie niezbędnych działań naprawczych pozwalających na przywrócenie
zgodnego z umową kredytową poziomu wskaźnika kapitałowego Spółki. O rezultatach prowadzonych
rozmów Emitent na bieżąco będzie informował w trybie obowiązujących raportów bieżących.
Chcielibyśmy także podkreślić, że jako członkowie Zarządu Spółki pozostajemy do dyspozycji
jej Akcjonariuszy oraz Inwestorów w zakresie udzielenia niezbędnych informacji dotyczących bieżącej
działalności Stilo Energy. Do Państwa dyspozycji jest także zespół relacji inwestorskich, z którym
możecie się Państwo kontaktować drogą poczty elektronicznej, kierując wiadomości na adres:
inwestor@stiloenergy.pl

Z poważaniem,
Zarząd Stilo Energy S.A.:


Jarosław Król, Prezes Zarządu

Piotr Kowalczewski, Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Żurowski, Wiceprezes Zarządu

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu