Stilo Energy S.A. opublikowała szacunkowe wyniki za I kw. 2021 r.

Stilo Energy S.A., jeden z wiodących podmiotów działających na polskim rynku fotowoltaiki, opublikowała szacunkowe dane finansowe za I kwartał br. Wynika z nich, że w tym okresie Spółka zanotowała ok. 12,5 mln PLN przychodów ze sprzedaży (-39% r/r) oraz -3,5 mln PLN EBITDA. Zainteresowanie instalacjami PV, po chwilowej stagnacji, znów rośnie: w kwietniu liczba zamówień wzrosła o ponad 55% r/r.

  • Marża brutto wyniosła ok. 41%, co oznacza wzrost o ponad 15% wobec I kw. 2020 r.
  • Spółka odnotowała w kwietniu br. wzrost kontraktacji o ponad 55% r/r, do poziomu blisko 500 zawartych umów.
  • W pierwszym kwartale br., pomijając zlecenia pozyskane w roku ubiegłym (0,8 MW), Spółka zrealizowała montaże instalacji o łącznej mocy 1,9 MW, co wobec roku poprzedniego stanowi nieznaczny spadek o ok. 10%.

W I kwartale roku zrealizowaliśmy montaże instalacji fotowoltaicznych o łącznej o mocy ok. 2,7 MW, co przełożyło się na blisko 12,5 mln PLN przychodów. W odniesieniu do poprzedniego roku zanotowaliśmy spadek przychodów, który jest związany z kilkoma czynnikami. W styczniu i w lutym przedłużająca się śnieżna i mroźna zima istotnie uniemożliwiła realizację montaży. W marcu miała miejsce kolejna fala zachorowań na covid-19 (tzw. „trzecia fala”), a wraz z nią kolejne obostrzenia rządowe. Te okoliczności spowodowały przesunięcie zaplanowanych realizacji na kolejne miesiące. W naszym przypadku jest to istotne, gdyż dany projekt rozliczany jest w całości dopiero po zakończeniu i odbiorze instalacji. Oznacza to, że część przychodów, które mieliśmy wypracować w I kwartale, zostanie rozliczona w II kwartale roku. Dodatkowo, rynek od początku roku wyczekiwał na ogłoszenie naboru wniosków w ramach programu Mój Prąd 3.0. W efekcie część decyzji inwestycyjnych naszych klientów została odłożona w czasie, co negatywnie wpłynęło na poziom kontraktacji w tym okresie. Sytuacja zaczęła się poprawiać w połowie marca. Przewidujemy, że ogłoszone na lipiec uruchomienie naboru wniosków będzie ten trend jeszcze wzmacniać. Już dziś potwierdza to rosnąca kontraktacja – liczba zawartych umów na koniec marca wzrosła blisko 20% r/r, a w kwietniu o ponad 55% r/r. Łączna liczba umów zawarta w 2021 jest już większa niż w analogicznym okresie 2020 roku i sytuacja dynamicznie się poprawia. Uwzględniając tę tendencję oraz w oparciu o aktualne dane dot. toczących się procesów sprzedaży, liczby leadów oraz umówionych spotkań z klientami, spodziewamy się lepszych wyników Spółki w kolejnych miesiącachmówi Piotr Siudak, Prezes Zarządu Stilo Energy S.A.

Spółka szacuje, że marża I w I kwartale br. wyniosła ok. 41%, co oznacza, że jej poziom wobec roku poprzedniego był wyższy o 15%. Z uwagi na zmianę polityki cenowej oraz systemu rabatowego dla Klientów, Spółka spodziewa się obniżenia w II kwartale wartości tej marży.

W I kwartale 2021 roku zintensyfikowaliśmy nakłady reklamowe (+125% r/r) w celu dywersyfikacji źródeł pozyskiwania klienta oraz optymalizacji poszczególnych kanałów. Biorąc pod uwagę inercję od momentu dokonania wydatku reklamowego do finalizacji umowy i wykonania montażu, istotna część wzrostu tych wydatków będzie profitować w nadchodzących miesiącach. Jeśli chodzi o szczegóły naszych działań, to poświęciliśmy dużo uwagi na poprawę serwisu online oraz analizę atrybucji prowadzonych kampanii reklamowych. Dopracowaliśmy ofertę cenową oraz stworzyliśmy atrakcyjne systemy zniżek dla naszych Klientów. Działania te z pewnością wpłyną na wysokość I marży w kolejnych kwartałach, ale spodziewamy się poprawy innych – korzystniejszych, parametrów lejka sprzedażowego. Jednocześnie, pracowaliśmy nad poszerzeniem oferty produktowej o pompy ciepła, które zostały wprowadzone do sprzedaży od maja tego roku i liczymy, że to pozytywnie wpłynie na wielkość koszyka sprzedażowego. Dobraliśmy sprawdzonych partnerów posiadających obecnie najlepsze rozwiązania technologiczne na rynku. Pracujemy także nad mocnym uatrakcyjnieniem oferty B2B, mamy kilka nowatorskich pomysłów w tym zakresiemówi Aleksander Czarniecki, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Stilo Energy S.A.

Stilo Energy S.A. zadebiutowała 21 kwietnia 2021 na rynku NewConnect. Debiut poprzedziła publiczna emisja akcji, z której Spółka pozyskała ponad 9 mln PLN. Środki zostały przeznaczone na dalszy wzrost skali działalności i zwiększenie udziału w rynku. Za jedną akcję Spółki inwestorzy płacili 43 PLN.

Zgodnie z najnowszym raportem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, łączna wartość krajowego rynku fotowoltaiki w 2020 r. wyniosła prawie 10 mld PLN. Oznacza to trzykrotny wzrost wartości w stosunku do roku 2019. W 2020 r. przyłączono ponad 321 tys. nowych mikroinstalacji PV o łącznej mocy 2 151 MW, z czego ponad 84% w ostatnim kwartale roku. Według stanu na 31.12.2020 w Polsce pracowało 466 167 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Przeczytaj również

Menu