Stilo Energy publikuje dane operacyjne za I kwartał 2022

Stilo Energy S.A., notowany na rynku NewConnect jeden z wiodących podmiotów działających na polskim rynku fotowoltaiki, zaprezentował łączną moc umów na realizację instalacji fotowoltaicznych pozyskanych w I kwartale br. oraz dane w zakresie wykonanych montaży instalacji tym czasie.

  • Od 1 stycznia do 31 marca 2022 Stilo Energy pozyskało nowe umowy na realizację instalacji PV o łącznej mocy 4 805,96 kWp [ang. kilo watt peak].
  • Łączna moc pozyskanych umów w I kwartale br. jest wyższa o 24,1% w porównaniu z umowami podpisanymi w analogicznym okresie 2021.
  • W pierwszych trzech miesiącach 2022 Stilo Energy zrealizowało instalacje PV o łącznej mocy 5 788,01 kWp, czyli o 110,9 % więcej w ujęciu r/r.

W minionych miesiącach zwiększony popyt na mikroinstalacje związany był przede wszystkim z wejściem w życie od 1 kwietnia 2022 zmiany systemu rozliczeń dla klientów indywidualnych z net-meteringu na net-billing.

Już w końcówce 2021 obserwowaliśmy rosnące zainteresowanie mikroinstalacjami fotowoltaicznymi, ten trend utrzymał się w zasadzie do końca I kwartału 2022. Klienci chcieli zdążyć z zakończeniem montażu i zgłoszeniem instalacji przed wejściem w życie nowych zasad rozliczania. W przypadku montaży, w przeciwieństwie do roku ubiegłego, pomogły także warunki pogodowe, które sprzyjały sprawnej realizacji zleceńmówi Piotr Kowalczewski, Członek Zarządu Stilo Energy S.A.

Spółka podkreśla, że część przychodów związanych z realizacją powyższych umów zostanie rozliczona po zakończeniu I kwartału 2022 ze względu na stosowane konserwatywną politykę i zasady rachunkowości, skutkujące rozpoznawaniem 100% przychodu dopiero po całkowitym wykonaniu instalacji fotowoltaicznej.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu