Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2022 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [„ZWZ”], Zarząd Stilo Energy S.A. [„Spółka”] przekazuje w załączeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2021, którego przedstawienie i rozpatrzenie przewidziane jest w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad, a przyjęcie w ramach punktu 9.3 planowanego porządku obrad ZWZ.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu