21 kwietnia br. na rynku NewConnect zadebiutuje Stilo Energy S.A.

W środę 21 kwietnia na rynku NewConnect warszawskiej giełdy odbędzie się pierwsze notowanie akcji spółki Stilo Energy S.A., jednego z wiodących podmiotów działających na polskim rynku fotowoltaiki. Spółka w grudniu 2020 r. z powodzeniem zamknęła publiczną emisję akcji serii L,
z której pozyskała ponad 9 mln zł.

– Dzień debiutu to dla nas jeden z najbardziej wyczekiwanych terminów w całej działalności naszej Spółki. Będzie to zwieńczenie ostatnich miesięcy naszej wytężonej pracy, a także realizacja jednej z obietnic złożonych naszym Akcjonariuszom oraz Inwestorom. Przed nami nowy etap w życiu firmy. Zamierzamy korzystać z najlepszych wzorców spółek publicznych pod względem komunikacji z rynkiem, otwartości oraz transparentności. Wykorzystamy ten czas na rynku NewConnect, by zbudować trwałą wartość i w przyszłości móc pewnym krokiem wejść na parkiet głównymówi Piotr Siudak, Prezes Stilo Energy S.A.

Debiut Stilo Energy S.A. na rynku NewConnect odbędzie się 21 kwietnia o godzinie 11:30. Do obrotu zostanie wprowadzonych łącznie 1.245.500 akcji ośmiu serii A-G oraz L. Uroczystość będzie transmitowana w kanałach społecznościowych Giełdy Papierów Wartościowych. Stilo Energy S.A. będzie 379. spółką notowaną na NewConnect oraz 10. debiutem na tym rynku w 2021 roku.

Spółka znajduje się w ścisłej czołówce firm fotowoltaicznych w Polsce. Rynek ten w 2020 r. był wart
5 mld zł, zaś jego potencjał na najbliższe 3-5 lat szacowany jest na kilkanaście do kilkudziesięciu mld złotych.

Atrakcyjność branży potwierdza także sukces publicznej emisji akcji Stilo Energy, którą przeprowadzono w grudniu 2020 r. Spółka pozyskała z niej ponad 9 mln zł, które będą przeznaczone na dalszy wzrost skali działalności i zwiększenie udziału w rynku. Za jedną akcję Spółki, inwestorzy płacili 43 zł.

– Emisję akcji zamknęliśmy pełnym powodzeniem, w akcjonariacie pojawili się nie tylko nowi Akcjonariusze indywidualni, ale również co ważne – fundusze inwestycyjne. Kapitał, który pozyskaliśmy pomoże nam we wzmocnieniu naszej pozycji rynkowej, zbudowaniu nowych przewag konkurencyjnych. Tutaj planujemy m.in. zwiększanie skali działalności poprzez wykorzystanie marketingu internetowego. Rozpoczęliśmy już pierwsze prace z tym związane. Te działania pozwolą na jeszcze bardziej efektywne prowadzenie sprzedaży, a tym samym budowanie trwałej wartości dla naszych Akcjonariuszy  – wyjaśnia Piotr Siudak.

Stilo Energy rozpoczęło działalność operacyjną w 2Q 2018 r. W 2020 Stilo Energy wypracowało ponad 118 mln zł przychodów (wzrost o 105,7 proc. r/d/r), przy EBITDA o wartości 1,02 mln zł (ponad 4 mln zł wg MSSF). Wzrost wyników związany był m.in. z wzrostem nakładów na działalność marketingową Spółki, odpowiednim poziomem zarządzania procesami sprzedaży, co przełożyło się na lepszą konwersję lejka sprzedażowego. Również skala prowadzonej działalności znacząco wzrosła, dzięki czemu możliwe było generowanie wyższej marży. Spółka przewiduje, że 2021 będzie również udany, choć wydaje się, że branża w pierwszym kwartale odczuła wpływ przeciągającej się zimy i pojawienie kolejnej fali zachorowań na covid-19. Rynek wyczekiwał także na nowe zasady programu Mój Prąd 3.0.

Patrzymy optymistycznie na 2021 rok. Bieżący poziom kontraktacji wskazuje ogromny potencjał rynku, co powinno przełożyć się na zwiększony poziom sprzedaży w kolejnych miesiącach. W styczniu oraz w lutym panowała wyjątkowo śnieżna i mroźna zima, co uniemożliwiało prowadzenie prac instalacyjnych. W marcu zaś, doświadczyliśmy kolejnego lock downu związanego z trzecią falą pandemii. W naszej ocenie te okoliczności wpłynęły na pojawienie się w tym pierwszym okresie roku w naszej branży spowolnienia, a także na kontraktację. Dodatkowo, wielu klientów wyczekiwało informacji o nowych zasadach programu Mój Prąd 3.0, odkładając decyzję w zakresie realizacji instalacji PV. Należy jednak podkreślić, że samo zainteresowanie fotowoltaiką utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Już teraz obserwujemy wzrost liczby pozyskiwanych leadów marketingowych o ok. 40% r/r. Również liczba spotkań, także tych online, zwiększyła się o ok 80% r/r. Ogłoszone na lipiec uruchomienie naboru wniosków w celu uzyskania dofinansowania rządowego ma szansę ten trend jeszcze wzmocnić. Przewidujemy, że II i III kwartał roku będą dla nas najbardziej pracowitymi okresami roku – komentuje Aleksander Czarniecki, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Stilo Energy S.A.

Przeczytaj również

Menu