Stilo Energy S.A. w I kwartale 2022 wypracowało 29,35 mln zł przychodów ze sprzedaży i ok. 0,69 mln zł zysku netto

Stilo Energy S.A. w I kwartale 2022 wypracowało 29,35 mln zł przychodów ze sprzedaży i ok. 0,69 mln zł zysku netto.

  • Przychody Stilo Energy wzrosły o 135,1% r/r.
  • EBITDA oraz zysk netto były dodatnie i wyniosły odpowiednio: 2,1 mln zł (wobec straty 3,2 mln zł na koniec I kw. 2021) i 0,69 mln zł (w porównaniu do -4,27 mln zł rok wcześniej).
  • W I kw. 2022 Spółka pozyskała nowe umowy o łącznej mocy 4 805,96 kWp, czyli o 24,10% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.
  • Wraz z zakończeniem I kwartału 2022 r. przestał obowiązywać system net-meteringu dla nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, od 1 kwietnia br. prosumenci, którzy nie zdążyli z realizacją i zgłoszeniem inwestycji będą rozliczani według zasad net-billingu.
  • 15 kwietnia 2022 r. uruchomiono nabór wniosków o dotację w ramach 4. edycji programu Mój Prąd z budżetem w wysokości 350 mln zł (vs. 500 mln zł w 2021 r.) . Tegoroczne zasady obejmują także dofinansowanie pompy ciepła czy magazynu energii. Maksymalna dotacja do uzyskania to 20,5 tys. zł, zaś dla samej instalacji PV 4 tys. zł (w poprzedniej edycji było to 3 tys. zł).

Stilo Energy S.A., notowany na rynku NewConnect jeden z wiodących podmiotów działających na polskim rynku fotowoltaiki, w I kwartale 2022 roku wypracował ponad 29,35 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 135,1% w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku. Jest to już trzeci kwartał z rzędu, kiedy sprzedaż Spółki rosła. Dzięki podwyżce cen oraz zwiększeniu o 81,02% wolumenu zrealizowanych zleceń, Stilo Energy wygenerowało wzrost EBITDA do poziomu 2,1 mln zł oraz zysk netto w wysokości ok 0,69 mln zł. W I kwartale 2021 r. EBITDA wynosiła -3,28 mln zł, a wynik netto -4,27 mln zł.

Czynnikami, które najbardziej wpłynęły na osiągnięte wyniki Spółki były zwiększony popyt na mikroinstalacje PV w segmencie klientów indywidualnych związany z wprowadzeniem od 1 kwietnia br. nowego systemu rozliczeń dla prosumentów oraz podwyżka cen usług i produktów wdrożona przez Stilo Energy jeszcze pod koniec 2021 roku.

Zmiany w otoczeniu prawnym branży fotowoltaiki silnie oddziałują na jej koniunkturę już od blisko roku. W minionym kwartale 2022 r. obserwowaliśmy ponownie silną aktywność segmentu klientów indywidualnych, co było związane z chęcią zdążenia z realizacją instalacji i jej zgłoszeniem przed datą rozpoczęcia obowiązywania nowego systemu rozliczeń. Ten boom nie był trudny do przewidzenia, ale nie wszystkie podmioty na rynku zdążyły się na niego przygotować. Dzięki temu, że jeszcze pod koniec 2021 roku zdecydowaliśmy się podnieść ceny przewidując wzrost kosztów komponentów, zachowując przy tym dyscyplinę kosztową realizacji montaży instalacji, to w minionym kwartale mogliśmy spokojnie pozyskiwać i realizować nowe zlecenia – mówi Jarosław Król, Prezes Zarządu Stilo Energy S.A.

W strukturze przychodów Stilo Energy za I kwartał 2022 r. instalacje fotowoltaiczne stanowiły ok 96%, pompy ciepła ok. 2,1%, zaś pozostałe 1,9% to przychody ze sprzedaży komponentów i materiałów. Zarząd Spółki wskazuje, że uruchomiony w połowie kwietnia Mój Prąd 4.0 istotnie wpłynie na zainteresowanie klientów m.in. pompami ciepła.

Nowe zasady programu Mój Prąd 4.0 już zaczęły wpływać na kształtowanie się rynku w najbliższych miesiącach. Przede wszystkim rozpoczyna się popyt na instalacje pomp ciepła, również nasi wcześniejsi klienci wracają do nas w celu rozbudowania istniejących instalacji – bo systemy Stilo Energy są jednymi z nielicznych na rynku polskim, które można łatwo rozbudowywać. Tutaj trzeba wskazać słabość rynku dostawców pomp ciepła w postaci ograniczonej dostępności tych urządzeń. Nasza Spółka w minionym kwartale jeszcze posiadała zapasy, jednakże w najbliższym czasie zatowarowanie może być wydłużone w czasie. Staramy się już zakontraktować dostawy niezbędnych urządzeń i komponentów. Na pewno dobry poziom realizacji zleceń instalacji pomp ciepła będzie widoczny w naszych wynikach finansowych za II kwartał roku – wyjaśnia Piotr Kowalczewski, Członek Zarządu Stilo Energy S.A.

Jednocześnie, w odniesieniu do II i nadchodzącego III kwartału roku, Spółka ocenia, że należy się spodziewać znaczącego wyhamowania popytu na instalacje PV w segmencie klientów indywidualnych. Wpłynie to na sytuację płynnościową instalatora, dlatego już teraz zarząd i znaczący akcjonariusze rozważają możliwe scenariusze dalszego finansowego wsparcia jego rozwoju. Spółka realizuje także plan zwiększenia udziału w rynku klientów B2B, co jednak jest procesem wymagającym dłuższego czasu.

Nie podjęliśmy jeszcze żadnych wiążących decyzji co do możliwego dalszego wsparcia finansowego Spółki. Obecnie rozmawiamy z Naszym Bankiem i rozważamy różne możliwe rozwiązania. W tym zakresie bierzemy także pod uwagę obecne i przyszłe otoczenie gospodarcze i rynkowe, które w najbliższej przyszłości mogą być wyzwaniem dla wielu podmiotów. Choć funkcjonowanie w branży jest trudniejsze niż jeszcze 2-3 lata temu, to przewagi Spółki: jak doświadczenie, własne konstrukcje i konkurencyjne rozwiązania, stanowią ważny czynnik wspierający jej pozycję rynkową. Monitorujemy zmiany w branży, które w ostatnim czasie przebiegają dość dynamicznie. Obecnie silnie koncentrujemy się na rynku klienta biznesowego, ale te procesy sprzedażowe są wieloetapowe i przez to rozciągnięte w czasie. W kwestii scenariuszy wsparcia, jeśli zapadną konkretne decyzje w tym zakresie, to oczywiście będziemy informować inwestorów oraz rynek – mówi Jarosław Król.

OSTATNIE WYDARZENIA

W I kwartale br. Spółka przeprowadziła także emisję akcji serii D, z której pozyskała dodatkowe środki na wsparcie rozwoju, a także na obsługę zobowiązań kredytowych wobec Banku Pekao, z którym Spółka prowadzi rozmowy w zakresie renegocjacji umów kredytowych. Niedawno Stilo Energy poinformowało o przedłużeniu do końca maja, podpisanej w styczniu br., umowy stand still.

W trakcie pierwszych miesięcy 2022 r. Spółka realizowała także działania mające na celu pozyskanie nowych zleceń od klientów z segmentu B2B. Na początku roku podpisana została umowa na realizację elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1.000 kWp [ang. kilo watt peak], której wartość uzgodniono na 3,4 mln zł netto. Spółka wskazała, że obecnie w procesie sprzedażowym znajduje się kilkadziesiąt zaawansowanych projektów.

Intensywnie pracujemy nad dalszą przebudową struktury klientów. Obecnie nasz lejek sprzedażowy to kilkadziesiąt projektów na zaawansowanym etapie procesu sprzedażowego. Oczywiście zgodnie z zasadą tego lejka, tylko część z tych procesów zostanie sfinalizowana. Obecnie przed nami dwa najbardziej pracowite okresy roku: II i III kwartał, które zamierzamy wykorzystać maksymalnie – mówi Prezes Zarządu Stilo Energy S.A.

WPŁYW WOJNY W UKRAINIE

Wybuch wojny w Ukrainie wpłynął na wiele podmiotów, których działalność w jakiś sposób związana była dotychczas z rynkami wschodnimi: rosyjskim, białoruskim czy ukraińskim. Jak się okazuje, pośredni wpływ konfliktu zbrojnego i związanych z nim sankcji nałożonych na Rosję, istotnie odczuła część małych i średnich polskich przedsiębiorców. Konieczność poszukiwania nowych kontrahentów i dostawców, ograniczenie zakresu dotychczasowej działalności przyczyniły się do ograniczenia lub opóźnienia planowanych przez MSP inwestycji – w tym również tych w źródła OZE. W przypadku Spółki efektem tej sytuacji jest wydłużenie procesów sprzedażowych u części klientów z segmentu B2B. W ocenie Spółki, trendem, który w dalszej perspektywie czasowej może równoważyć tę sytuację będą utrzymujące się podwyżki cen energii elektrycznej oraz rosnąca inflacja.

ROZWÓJ FOTOWOLTAIKI W POLSCE

Zgodnie z danymi opracowanymi przez Instytut Energetyki Odnawialnej na koniec 2021 r. moc zainstalowana instalacji PV wyniosła 7,6 GW (ponad 3,6 GW mocy z instalacji powstałych w 2021). Głównymi czynnikami wspierającymi ten wzrost  były zapowiedziane zmiany prawne w systemie rozliczeń oraz kolejna odsłona programu Mój Prąd. Dodatkowo zauważalny stał się rosnący udział w rynku autoproducentów energii – czyli segmentu klientów biznesowych.

Jednocześnie, zgodnie z raportem  Agencji Rynku Energii fotowoltaika zajmuje w Polsce drugie miejsce wśród znaczących źródeł OZE. Na koniec marca 2022 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła 9 401,1 MW. Oznacza to wzrost o 209,8 proc. w stosunku do końca marca 2021 r.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu