Stilo Energy S.A. podsumowuje I kw. 2021 r.

  • Na koniec marca br. moc zainstalowanej fotowoltaiki w Polsce wynosiła 4 475,1 MW, co oznacza wzrost o 132,1% względem roku poprzedniego.
  • Portfel zleceń Spółki na początku 2021 r. wynosił 3,5 mln PLN i był związany z kontraktacją uzyskaną  jeszcze w ostatnich miesiącach 2020 r. Na koniec marca 2021 wartość ta stanowiła ok. 19% łącznej kontraktacji osiągniętej w I kwartale roku, podczas gdy rok wcześniej było to 45%.
  • Wzrost popytu na nowe instalacje PV: liczba kontraktów pozyskanych w kwietniu br. wzrosła o ponad 57% r/r (+33% względem marca br.). Wartość kontraktacji wzrosła do blisko 11,5 mln PLN (+43% r/r i +26% w porównaniu do marca 2021).
  • Ponad 12,48 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 41% r/r .
  • Wartość EBITDA wynosiła -3,31 mln PLN, co w odniesieniu do opublikowanych danych szacunkowych jest zmniejszeniem straty na poziomie EBITDA o 5,51%.
  • Spółka rozszerza portfolio produktów o pompy ciepła.

Stilo Energy S.A., jeden z wiodących podmiotów działających na polskim rynku fotowoltaiki, przedstawił wyniki finansowe za I kwartał br. Trudna zima wpłynęła na zanotowane przez Spółkę wyniki, ale pomogła potwierdzić jakość oferowanych instalacji.

– Za nami pierwszy kwartał roku, w którym odczuwaliśmy chwilowe spowolnienie związane z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (śnieżna i mroźna zima), III falą zachorowań na covid-19 oraz wyczekiwaniem Klientów na nowe zasady kolejnej edycji programu Mój Prąd. W naszym przypadku istotnym jest fakt, że przychody z danego projektu rozliczamy 100% po zakończeniu montażu. Były to jednorazowe zdarzenia, ale przyczyniły się do przesunięcia wypracowanych przychodów z I kwartału na kwartał następny. Jednocześnie, ta mroźna zima pomogła nam w potwierdzeniu jakości naszych instalacji PV. Oparte są one na mikrofalownikach, które w przeciwieństwie do oferowanych przez naszych konkurentów falowników centralnych, znacząco lepiej radzą sobie w sytuacji, gdy część paneli przykryta jest śniegiem. Paradoksalnie, te trudne warunki dowiodły przewag oferowanych przez nas rozwiązań, co może przełożyć się na wzrost wolumenu sprzedaży w kolejnych miesiącachmówi Piotr Siudak, Prezes Zarządu Stilo Energy S.A.

Zainteresowanie instalacjami PV wzrosło na nowo w kwietniu, co Spółka wykorzystała pozyskując ok. 57% więcej kontraktów niż rok wcześniej oraz realizując 8% montaży instalacji więcej. W I kwartale br. Spółka zintensyfikowała także swoją aktywność w obszarze marketingu, przygotowując się do uruchomienia nowej strony internetowej oraz kampanii promocyjnej w stacjach radiowych oraz telewizyjnych.

– Pod koniec marca rynek na nowo się ożywił i miesiąc później wartość naszej kontraktacji wzrosła
o ponad 30% r/r. Ten wzrost jest również efektem naszych wysiłków w obszarze marketingu, w szczególności internetowego. Nasze działania w tym zakresie oparte są na ściśle przestrzeganych procedurach, których podstawą jest analiza zwrotu z inwestycji. Mamy wyspecjalizowany zespół, który zajmuje się rozwojem marketingu internetowego, w którym mamy bardzo duże doświadczenie wywodzące się jeszcze z naszych poprzednich działalności. Te działania będą nam szczególnie przydatne m.in. z uwagi na rozszerzanie oferty o nowy produkt: pompy ciepła
–  mówi Aleksander Czarniecki, Członek Zarządu Stilo Energy S.A.

Za nieco ponad miesiąc rozpocznie się kolejny nabór wniosków o uzyskanie dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 3.0. Termin zakończenia przyjmowania wniosków został wskazany na 20 grudnia br., ale możliwe jest, że w przypadku wyczerpania puli środków, program zakończy się wcześniej. Jednocześnie, według najnowszych danych Agencji Rynku Energii, na koniec marca br. moc zainstalowanej fotowoltaiki w Polsce wynosiła 4 475,1 MW, co oznacza wzrost o 132,1% względem roku poprzedniego. Co istotne, 10 maja 2021 padł rekord produkcji energii elektrycznej pochodzącej z instalacji PV.

Od początku br. obserwowaliśmy wyczekiwanie rynku na ogłoszenie kolejnej edycji programu dotacyjnego. Sytuacja częściowo zmieniła się pod koniec marca, kiedy stopniowo zaczęła rosnąć liczba leadów sprzedażowych. Z uwagi na to, że program Mój Prąd 3.0. ma obejmować inwestycje zrealizowane między grudniem 2020 r. a grudniem 2021 r., to w naszej opinii najbardziej pracowity okres roku właśnie się zaczął i potrwa co najmniej do końca III kwartału br. Oczywiście tego typu zachęty finansowe pomagają w rozwoju branży fotowoltaiki w Polsce, jednakże nie bez znaczenia pozostają spodziewane podwyżki prądu, a także globalne deklaracje w zakresie konieczności ograniczenia produkcji dwutlenku węgla. Dla przykładu: UE zamierza przyśpieszyć redukcję CO2 do 55 proc. w ciągu najbliższych dziewięciu lat. W przypadku Polski fotowoltaika posiada już 34% udziału w sektorze OZE, pozostając na drugim miejscu. Przed nią są tylko elektrownie wiatrowe (49% udziału) mówi Piotr Siudak.

Stilo Energy S.A. zadebiutowała 21 kwietnia 2021 na rynku NewConnect. Debiut poprzedziła publiczna emisja akcji, z której Spółka pozyskała ponad 9 mln PLN. Środki zostały przeznaczone na dalszy wzrost skali działalności i zwiększenie udziału w rynku. Za jedną akcję Spółki inwestorzy płacili 43 zł.

Zgodnie z najnowszym raportem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, łączna wartość krajowego rynku fotowoltaiki w 2020 r. wyniosła prawie 10 mld PLN. W stosunku do roku 2019 wartość rynku mikroinstalacji PV potroiła się osiągając poziom 8 819,1 mln PLN.

W ubr. przyłączono 321 407 nowych mikroinstalacji PV o łącznej mocy 2 151 MW, z czego ponad 84% tylko w ostatnim kwartale roku. Według stanu na 31.12.2020 w Polsce pracowało 466 167 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu