Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stilo Energy S.A. zwołanego na dzień 22 września 2021 r.

Zarząd spółki Stilo Energy SA z siedzibą w Gdańsku niniejszym przekazuje informację o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22 września 2021r. na godzinę 12:00, o którego zwołaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 10/2021 z dnia 26 sierpnia 2021r. oraz nr 12/2021 z dnia 02.09.2021r.

Przyczyną uzasadniającą odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest jego bezprzedmiotowość. W dniu 17.09.2021r. skład Rady Nadzorczej został uzupełniony przez wstępującego do Rady Nadzorczej (w skutek uprawnień osobistych) Piotra Siudaka, a akcjonariusz Powerplus Pentad Investments S.A. SKA wnioskujący o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz o podjęcie uchwały „w przedmiocie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki pod firmą Stilo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku” również w dniu 17.09.2021r. wycofał swój wniosek.

Mając na uwadze, że w porządku obrad nie było przewidzianych innych spraw, odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stało się bezprzedmiotowe.

Ogłoszenie o Odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stilo Energy S.A. zwołanego na dzień 22 września 2021 r. zostało opublikowane w dniu 17.09.2021 raportem bieżącym:

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem:

walne.zgromadzenie@stiloenergy.pl

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu