RB ESPI 11/2022 Wybrane dane operacyjne dotyczące umów pozyskanych i zrealizowanych w I kwartale 2022 r.

Treść raportu:

Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”, „Emitent”] w związku z zakończeniem w dniu 12 kwietnia 2022 r. procesu agregacji danych operacyjnych przekazuje do publicznej informacji wybrane dane dotyczące skali pozyskanych umów oraz zrealizowanych montaży przez Spółkę w okresie pierwszego kwartału 2022 r. oraz narastająco.

1.Pozyskane umowy
W okresie od 01.01.2022 do 31.03.2022 Spółka pozyskała nowe umowy na realizację instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy wynoszącej 4 805,96 kWp [ang. kilo watt peak]. Dla porównania, w analogicznym okresie roku poprzedniego, łączna moc pozyskanych przez Emitenta zleceń osiągnęła poziom 3 872,505 kWp, co oznacza wzrost o 24,1% r/r.

Należy wskazać, że część przychodów związanych z realizacją powyższych umów zostanie rozliczona po zakończeniu I kwartału 2022 ze względu na przyjętą przez Spółkę konserwatywną politykę i zasady rachunkowości stosowane do realizowanych projektów, skutkujące rozpoznawaniem 100% przychodu dopiero po całkowitym wykonaniu instalacji fotowoltaicznej.

2.Zrealizowane montaże

W okresie od 01.01.2022 do 31.03.2022 Spółka wykonała montaże instalacji PV o łącznej mocy 5 788,01 kWp, co w ujęciu r/r jest wartością wyższą o ok. 110,9 % wobec łącznej mocy 2 745,085 kWp instalacji zrealizowanych w tym samym kwartale 2021 r.

Jednocześnie Emitent zwraca uwagę na fakt, iż każde z pozyskanych zleceń jest wyceniane w sposób indywidualny w zależności od zapotrzebowania i przyszłych oczekiwań inwestora względem projektowanej instalacji fotowoltaicznej, a także planowanych inwestycji komplementarnych jak np. pompa ciepła czy ładowarka samochodowa i tym samym Emitent wskazuje na możliwość wystąpienia rozbieżności w wysokości przychodów z tytułu instalacji jednostkowej wartości kWp w odniesieniu do poszczególnych rodzajów projektów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Przeczytaj również
Menu