Raport bieżący ESPI 19/2022 Informacja w sprawie rezygnacji Zarządu Stilo Energy S.A.

Data sporządzenia: 2022-06-30

Temat:  Informacja w sprawie rezygnacji Zarządu Stilo Energy S.A.,

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.         

Treść raportu:                                                                                                                         

Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała od Pana Jarosława Króla pełniącego dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Piotra Kowalczewskiego i Pana Krzysztofa Żurowskiego pełniących dotychczas funkcję Członków Zarządu w Spółce rezygnacje z pełnionych funkcji z mocą na koniec dnia 30 czerwca 2022 r. 

Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje informację dla akcjonariuszy Spółki dotyczącą indywidulanych decyzji ww. osób zarządzających o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji w Spółce.

O kolejnych zdarzeniach dot. składu osobowego Zarządu Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Dodatkowo Spółka wskazuje, że zgodnie z § 17 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu publikacja niniejszego raportu bieżącego czyni zadość przekazaniu informacji bieżącej o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Przeczytaj również
Menu