Raport bieżący EBI 20/2022 Treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.  

Data sporządzenia: 2022-10-18                                             

Treść raportu:                                                                                                          

Zarząd Stilo Energy S.A. [„Spółka”] przekazuje w załączeniu treść uchwał głosowanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 października 2022 r. („NWZ”). 

Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a Akcjonariusze nie zgłosili sprzeciwów do podjętych uchwał. Podczas NWZ nie było również uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez NWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu — „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu