RB EBI 6/2021 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2021 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [„ZWZ”], Zarząd Stilo Energy S.A. [„Spółka”] przekazuje w załączeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2020, którego przedstawienie i rozpatrzenie przewidziane jest w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad, a przyjęcie w ramach punktu 9.3 planowanego porządku obrad ZWZ.

  • Piotr Siudak – Prezes Zarządu
  • Aleksander Czarniecki – Członek Zarządu

Przeczytaj również

Menu