RO EBI 17/2021 Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku Stilo Energy S.A.

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jarosław Król – Prezes Zarządu
  • Piotr Kowalczewski – Członek Zarządu
  • Krzysztof Żurowski – Członek Zarządu
Menu