RB EBI 16/2021 Rezygnacja osoby zarządzającej w Stilo Energy S.A.

Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 września 2021 r. do Spółki wpłynęła od Pana Aleksandra Czarnieckiego – Członka Zarządu Spółki rezygnacja z pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki złożona z dniem dzisiejszym. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.
Jednocześnie, Emitent informuje, że Pan Aleksander Czarniecki niezależnie od złożonej rezygnacji z pełnionej funkcji będzie kontynuował współpracę ze Spółką, pozostając w jej strukturze i wspierając jej rozwój posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jarosław Król – Prezes Zarządu
  • Piotr Kowalczewski – Członek Zarządu
  • Krzysztof Żurowski – Członek Zarządu
Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu