RB ESPI 4/2021 Szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne Spółki za I kwartał 2021 r.

Szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne Spółki za I kwartał 2021 r.

Raport bieżący nr 4/2021             
Data sporządzenia: 2021-05-07 

Zarząd Stilo Energy S.A (“Spółka”) informuje, iż w dniu 7 maja 2021 roku, w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania raportu okresowego za I kwartał 2021 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości szacunkowych wybranych danych finansowych oraz operacyjnych za ww. okres, które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka informuje, że ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za I kwartał 2021 roku zostaną przekazane w raporcie kwartalnym, którego publikacja została przewidziana na 17 maja 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

ZAŁĄCZNIK:

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu