Zarząd Stilo Energy S.A.

Jarosław Król
CEO

Piotr Kowalczewski
CSO

Krzysztof  Żurowski
COO

Rada Nadzorcza

Alfonso Anthony Kalinauskas Jerzy Rosnowski Andrzej Osial Marian Kempa Piotr Siudak
Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat spółki

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Powerplus Pentad Investments 616 207 36,32 616 207 36,32
Piotr Siudak  171 200 10,09 171 200 10,09
SE-1 sp. z o.o. 90 917 5,36 90 917 5,36
Baltic Global FIZ 221 215 13,04 221 215 13,04
Pozostali akcjonariusze 597 176 35,20 597 176 35,20
SUMA 1 696 715 100 1 696 715 100

Materiały spółki

3Q 2021
Prezentacja Spółki
Menu