Zarząd Stilo Energy S.A.

Zarząd to kluczowi akcjonariusze w Spółce z doświadczeniem w budowaniu liderów swoich branż

Piotr Siudak
CEO

Aleksander Czarniecki
CFO

Krzysztof  Żurowski
COO

Rada Nadzorcza

Alfonso Anthony Kalinauskas Jerzy Rosnowski Andrzej Osiał Marian Kempa Michał Gomoliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat spółki

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Powerplus Pentad Investments 616 207 36,32 616 207 36,32
Piotr Siudak (CEO) 159 700 9,41 159 700 9,41
SE-1 sp. z o.o. 90 917 5,36 90 917 5,36
Baltic Global FIZ 221 215 13,04 221 215 13,04
Pozostali akcjonariusze 608 676 35,87 608 676 35,87
SUMA 1 696 715 100 1 696 715 100
Menu